Producent znaków drogowych

Znaki drogowe to podstawowe urządzenia zaliczane do grupy bezpieczeństwa ruchu pozwalające organizatorowi ruchu drogowego na wytyczeni zasad postępowania kierowców w rejonach w których są zastosowane. Poprzez znaki drogowe możliwe jest wymuszenie określonych zachować na uczestnikach ruchu instruując ich jakie zasady obowiązują w określonym obszarze ruchu drogowego. Pomagają zapanować nad ładem w przestrzeni publicznej zakazując parkowania czy innych niepożądanych zachowań. Informują o sposobie korzystania z danych odcinków dróg i ostrzegają kierowców przed niebezpieczeństwem, które mogą spotkać na jezdniach. Znaki drogowe są standaryzowane i zgodne z przepisami ruchu drogowego obowiązującymi w kraju. Wprowadzają jednoznaczne i zrozumiałe komunikaty, które pomagają utrzymać porządek na drogach i zminimalizować ryzyko wypadków drogowych.

✔️ Produkt certyfikowany

Oferowane znaki drogowe są wyrobem budowlanym produkowanym na podstawie normy zharmonizowanej PN-EN 12899-1 i posiadają oznakowanie CE.

✔️ Doskonałe walory odblaskowe lica

Certyfikowane folie odblaskowe typ 1, typu 2 i typu 3 renomowanych producentów gwarantuję zgodność z obowiązującymi przepisami i doskonałe właściwości odblaskowe.

✔️ Odporne podkłady z antykorozyjną powłoką

Podkłady znaków posiadają krawędzie podwójnie zaginaną na całym obwodzie i wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o grubości 1,25 mm lub opcjonalnie z blachy aluminiowej 1,5mm. Zabezpieczone antykorozyjnie za pomocą szarej farby proszkowej RAL 7037.

✔️ Wysoka wytrzymałość mechaniczna

Zgodnie z wymaganiami normy znaki drogowe są profilowane i usztywniane przez podwójne zagięcie (lub opcjonalnie obłożenie profilem obwiedniowym krawędzi) w sposób zapewniający odporność na odkształcenia we wszystkich strefach wiatrowych w kraju.

Rodzaje i znaczenie znaków drogowych

  Występowanie pionowych znaków drogowych w Polsce reguluje Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U z 2019r poz. 2310) dzieląc podstawowe znaki na:

 • Znaki ostrzegawcze – jak sama nazwa wskazuje pełnią rolę ostrzegawczą informując o możliwości występowania niebezpieczeństwa na drodze. Ostrzeżenia wyrażają znaki w kształcie żółtego trójkąta z czerwoną obwódką.
 • Znaki zakazu – grupa znaków mająca na celu wyrażenie ograniczeń lub zabronień określonych manewrów w ruchu drogowym. Znaki zakazu są okrągłymi tablicami z czerwoną obwódką na zewnątrz.
 • Znaki nakazu – wskazujące wymagany sposób poruszania się po drodze zgodnie z zamierzeniami regulatora ruchu. Są znakami okrągłymi tle w kolorze niebieskim.
 • Znaki informacyjne – służą do informacji o rodzaju dróg, określonego sposobu korzystania czy obiektach znajdujących się na niej lub w pobliżu. Znaki te w większości mają kształt kwadratu lub prostokąta na niebieskim tle.

Znaki drogowe kraków


W jaki sposób nanoszone są symbole na znaki?

Symbole na znaki drogowe nanoszone są metodą sitodruku lub druku cyfrowego, w razie konieczności zabezpieczane dodatkowo odpornym na UV laminatem. Aplikacja lica na podkłady znaków odbywa się przy pomocy maszyn z rolkami dociskowymi gwarantującą należyte rozprowadzenie kleju. Znaki wykonane zgodnie z technologią charakteryzują się wysoką przynajmniej 7 letnią trwałością.

Produkcja znaków drogowych

Znaki drogowe muszą spełniać odgórnie ustalone normy w zakresie wymaganych przez przepisy prawa parametrów dla samych folii są to np. współczynnik odblasku, czy chromatyczność i współczynnik iluminacji. Dla podkładów jest to na przykład obciążenie wiatrem, dynamiczne obciążenie śniegiem czy odporność na korozję. Podkłady znaków drogowych produkowane są w technologii podwójnie giętych krawędzi, których głównym zadaniem jest usztywnić tarczę znaku jak również pozwala na montaż uchwytów krawędziowych bez zbędnych przy małych znakach profilach tylnych. W procesie produkcji tarcz znaków przed aplikacją lic podkłady znaków są odtłuszczane, poddane pasywacji cyrkonowej, i zabezpieczone przez malowanie proszkowe zapewniając długotrwałą odporność na nieprzychylne warunki atmosferyczne.


Aktywne znaki drogowe

Lica znaków drogowych różnice w zastosowanej generacji?

Wszystkie folie stosowane do produkcji znaków drogowych muszą mieć odpowiednie parametry i certyfikaty dopuszczające je dostosowania w tym zakresie. Fole są foliami odblaskowymi co pozwala na zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa nocą.

 • I generacja – jest to folia kulkowa wymaganej trwałości 7 lat, do stosowania głównie na drogach lokalnych, gminnych powiatowych i wojewódzkich.
 • II generacja – wykonywana z folii mikropryzmatycznaej lub kulkowej o przewidywanej trwałości 10 lat, posiada wyższe właściwości fotometryczne co oznacza, że jest lepiej widoczna nocą dzięki wysokiemu współczynnikowi odblaskowości, co zapewnia lepszą widoczność dla kierowców. Polecana do stosowana na większości dróg, przydatna w szczególności poza terenem zabudowanym.
 • III generacja – folia mikropryzmatyczna o trwałości 12 lat, charakteryzuje się najwyższymi właściwościami fotometrycznymi, doskonale widoczna nocą, stosowana na drogach ekspresowych, autostradach i w miejscach szczególnie niebezpiecznych.


Wymiary znaków drogowych - dlaczego sa różne?

Zgonie z obowiązującymi przepisami wymiary znaków drogowych dobieramy do typu jezdni na których mają się znaleźć. Dlaczego mają różną wielkość? Na różnych drogach obowiązują różne ograniczenia prędkości, więc ich wielkość dostosowana jest do tego żeby bezproblemowo można było odczytać je w przypadku podróżowania z dozwoloną w danym miejscu prędkością.

Dobór wielkości znakó drogowych - tabela

Skrócone zasady doboru wielkości znaków w zależności od rodzaju drogi i usytuowania znaku w tabeli poniżej:

Grupa wielkości znaku Przewidziana kategorie dróg i miejsca zastosowania
Znaki MINI
 • Na tablicach kierujących i słupkach przeszkodowych
 • W terenie zabudowanym, gdy warunki nie pozwalają na zastosowanie znaków większych (lub zastosowanie znaków większych pogorszy widoczność pieszych w rejonie przejść dla pieszych)
 • Na wąskich uliczkach zabytkowych miast
 • Znaki MAŁE
 • Na drogach gminnych, wewnętrznych, w terenach zabudowanych
 • Jako drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych
 • Znaki ŚREDNIE
 • Na jedno-jezdniowych drogach krajowych i wojewódzkich
 • Przy łącznicach dróg ekspresowych i autostrad
 • Na drogach powiatowych, z pominięciem tablic drogowskazowych
 • Znaki DUŻE
 • Przy jezdniach głównych na drogach ekspresowych
 • na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym
 • na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, przy dopuszczonej prędkości powyżej 60km/h
 • Znaki WIELKIE
 • Przy jezdniach głównych na autostradach
 • UWAGA! Zasady doboru wielkości oznakowania tymczasowego

  W przypadku prowadzenia prac w pasie drogowym należy zastosować o jedną grupę wielkości większe znaki niż standardowo stosowane na danym odcinku drogi. Wyjątek stanowi autostrada gdzie odpowiednia grupa wielkości to znaki WIELKIE! W miejscach szczególnie niebezpiecznych zaleca się stosowanie folii pryzmatycznej oraz łączenie oznakowania z sygnalizacją tymczasową czy urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  Regulacje prawne

  Zalecamy szczegółowo zapoznać się z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)