Profesjonalne usługi montażowe

Wieloletnie doświadczenie pozwala wywiązać się z każdego zlecenia z należytą staranności, zachowując wysoką jakość wykonywanych przez nas usług. Wykorzystujemy tylko najwyższej jakości produkty i materiały, bazujące na najnowocześniejszych technologiach zapewniając tym ich długotrwałość i niezawodność.

Realizujemy projekty duże i małe. Zaczynając od dostarczenia samych urządzeń BRD, poprzez niezbędne materiały montażowe najwyższej jakości na rynku, po usługi związane z projektowaniem i realizacją oznakowania i zabezpieczenia ruchu.

Korzystanie z usług montażowych wykonywanych przez profesjonalistów pozwala uniknąć dość często popełnianych błędów montażowych. Przedłuży to trwałość wykorzystanych urządzeń jak i zagwarantuje dostosowanie rozwiązań do obowiązujących przepisów prawa.

MONTAŻ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

W pełni profesjonalny i prawidłowy montaż z użyciem specjalistycznych zestawów montażowych i uniknięciem najczęściej popełnianych błędów.

OZNAKOWANIE GARAŻY PODZIEMNYCH I PARKINGÓW WIELOPOZIOMOWYCH

Połączenie oznakowania poziomego, pionowego i elementów brd w spójną całość zapewniającą pieszym należyte bezpieczeństwo użytkowania obiektów.

OZNAKOWANIE DRÓG I ULIC


Oznakowanie pionowe najczęściej wykonywane jest na podstawie planu organizacji ruchu drogowego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawna i z zachowaniem zasad BHP.

OZNAKOWANIE HAL PRODUKCYJNYCH I POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH

Dzięki odpowiednio wyznaczonym ciągom pieszym, drogom roboczym i miejscom składowania - optymalizujemy pracę magazynu, zapobiegamy przestojom spowodowanym zastojom i minimalizujemy ryzyko niebezpiecznych sytuacji.

OZNAKOWANIE POZIOME, MALOWANIE LINI

Wykonywane w technologii air less zapewniającej wysoką jakość i wytrzymałość. Umiejscowienie na powierzchni dróg, hal, magazynów, symboli, strzałek, piktogramów i innych grafik stosowanych w celu informowania, kierowania i ostrzegania uczestników ruchu.

PROFESJONALNY MONTAŻ ZNAKÓW DROGOWYCH

Dysponując niezbędną wiedzą i znajomośćią przepisów jak i posiadając wieloletnie doświadczenie gwarantujemy odpowiednie osadzenie słupków i podpór, jak i dostosowanie projektu do realnej sytuacji w miejscu montażu.

OZNAKOWANIE PARKINGÓW I OSIEDLI MIESZKANIOWYCH

prawidłowe połączenie odpowiednio rozplanowanego oznakowania pionowego, poziomego i elementów bezpieczeństwa ruchu w spójną całość zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo użytkowania.