Znaki ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze typu A pełną w ruchu drogowym rolę ostrzegawczą informującą o występowaniu lub możliwości wystąpienia niebezpieczeństwa na drodze zwracając uwagę na potrzebę zachowania szczególnej ostrożności w rejonie ich zastosowania. Mają kształt trójkąta o żółtej barwie z czerwonymi ramkami dookoła z piktogramem informującym o zagrożeniu. Warunki umieszczenia wielkość i odblaskowość reguluje rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 545)

Siatkaview Listaview

43 produkt(ów)

Siatkaview Listaview

43 produkt(ów)

Oferta sklepu MATECH

Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego to od 150 m do 300 m na drogach, gdzie jest dopuszczalna prędkość pojazdów powyżej 60 km/h, ale także do 100 m na pozostałych drogach. Wyjątkiem jest „ustąp pierwszeństwa” czyli znak, który umieszcza się w odległości: do 50 m od skrzyżowania na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, a także do 25 m od skrzyżowania na pozostałych drogach. Taki system wczesnego ostrzegania pozwala nam uniknąć sytuacji niebezpiecznych i pozostawia odpowiednią ilość czasu na przygotowanie się i reakcję na zagrożenie.

Znaki ostrzegawcze informują o wielu niebezpieczeństwach, zaczynając od ostrzeżenia poprzez znaki A-1, A-2, A-3, A-4 o niebezpiecznych zakrętach, pierwszeństwa występującego na drodze jak w przypadku A-6a,b,c,d,e czy o zagrożeniach jak przejazd kolejowy z zaporami lub bez A-9 A-10, nierównościach w pasie drogowym jak A-11 czy zwężeniach na jezdni o których informują A-12 a,b,c,. Pełnią funkcję ostrzegawczą jak znak A-14 mówiący o występowaniu robót drogowych w pasie ruchu czy A-11a informujący zbliżającym się progu zwalniającym na którym musimy zmniejszyć prędkość, miejscach stromych podjazdów A-22, A-23, szlakach zwierząt A-18a,b czy jak A-19 o występującym silnym bocznym wiatrem. Informują nas o stanie pobocza jak znaki A-31 czy A-28. Znaki pozwalają oznaczyć też inne niebezpieczeństwa poprzez zastosowanie znaku A-30. Powiadamiają nas też o skrzyżowaniach dróg równorzędnych jak A-5 czy występowaniu ruchu okrężnego A-8 lub jeden z ważniejszych znaków nakazujący ustąpienie pierwszeństwa na skrzyżowaniu A-7

Znaki ostrzegawcze, które pochodzą z naszego sklepu są wykonane z najwyższej jakości komponentów, lica znaków wykonujemy z folii odblaskowych o odpowiednich parametrach, a podkłady są podwójnie gięte i zabezpieczone poprzez malowanie proszkowe, charakteryzują się dobrą trwałością i niezawodnym wyglądem przez wiele lat. Prowadzimy wieloletnią sprzedaż mając na uwadze zarówno jakość, jak i funkcjonalność oferowanych produktów.