Tablice kierujące

Rejon prowadzonych w pasie drogowym robót powinien być oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób pozwalający na maksymalną poprawę bezpieczeństwa w strefie ich prowadzenia. Tablice kierujące U-21 przeznaczone są do oznaczenia krawędzi zawężonego pasa ruchu, zajętego pobocza, pasa awaryjnego czy pasa bezpieczeństwa, pasa ruchu z załamaniami w planie. Tablice oferowane przez nas wykonane są z wytrzymałych tworzyw sztucznych, przeznaczone do stosowania z podstawami pod znaki drogowe. Wygodne w instalacji i przechowywaniu, idealne do tymczasowego oznakowania rejonu robót drogowych. Każdy z elementów wykonany został z najwyższej jakości materiałów, gwarantujących solidność, stabilność oraz wytrzymałość. Zadaniem tablic kierujących jest bezpieczne zasygnalizowanie kierowcom o pracach i zmianach zachodzących w pasie drogowym. Tablice kierujące powinny być ustawione w ten sposób, by pasy na nich opadały w kierunku używanej części drogi. Oklejane folią odblaskową I lub II generacji, występują w zależności od potrzeb odpowiedni w wariantach a/a a/b b/b lub jednostronnej a lub b. Celem poprawy widoczności możliwość prostego montażu dedykowanych lampami ostrzegawczymi U-35. Elementem uzupełniającym w przypadku dużego nasilenia ruch na początku wygrodzenia od strony nadjeżdżających pojazdów są ostrzegawcze drogowe fale świetlne pozwalające zwrócić szczególną uwagę kierowców. Tablice U21 należy ustawiać prostopadle do osi drogi w odległościach nie większych niż 10m w terenie zabudowanych i 20m poza terenem zabudowanym.

Pachołki drogowe

Celem szybkiego tymczasowego oznaczenia rejonu robót drogowych lub innych niebezpiecznych miejsc w pasie drogowym są pachołki drogowe U23. Stosowane do zabezpieczenia świeżo malowanych pasów, ubytków w jezdni, oznaczenia pojazdy tymczasowo zajmującego pas drogowy w związku z wykonywaniem robót. Pozwalają na informowanie oraz zasygnalizowanie kierowcom o tymczasowych zmianach i przeszkodach.

Słupki elastyczne

Służą do wydzielenia poboczy, miejsc parkingowych, stref wyłączonych z parkowania w sposób bezpieczny i minimalizujący ryzyko uszkodzenia zarówno samochodów jak i samych zastosowanych słupków. Słupki przeszkodowe wykorzystywany w terenach zabudowanych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez stałe fizyczne oznaczenie przeszkód, wysepek dzielących jezdnie.