Słupek drogowy

Słupkami drogowymi nazywamy urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonane z wytrzymałej stali lub elastycznego tworzywa służące do wyznaczenia granic i zabezpieczania ciągów komunikacyjnych, wygradzania stref wyłączonych z parkowania. Stworzenia fizycznej, widoczne dla kierowców „bariery” mającej na celu wymuszenie zachowań ustalonych przez organizatora ruchu. Słupki drogowe ze względu na funkcje dzielimy głównie na słupki metalowe lub słupki elastyczne. Słupki metalowe to takie jak słupki u-12b i u-12c służące do wykluczenia możliwości fizycznego wjazdu lub parkowania jakikolwiek pojazdów. Podstawowe zdanie słupków elastycznych jest takie same, jednakże w wyjątkowych okolicznościach pozwalają na ich przekroczenie np. przez samochody straży pożarnej w trakcie interwencji. Słupki takie wykonane są tworzyw, które pozwalają na ich ugięcie i minimalizują tym samym uszkodzenia pojazdów, które na nie najadą. Słupki drogowe charakteryzują się dobrą widocznością, oklejane są foliami odblaskowymi dzięki czemu widzimy je dobrze także nocą. Słupki drogowe w obu wersjach są odporne na zmienne warunki atmosferyczne, zabezpieczone czy jak to w przypadku słupków metalowych przez malowanie proszkowe, warstwę ocynku, czy odpowiedni dobór tworzywa na słupki elastyczne.

Słupek blokujące u-12a u-12b u-12c

Metalowe słupki blokujące to wykonane z wysokiej jakości odpornej stali słupki drogowe mające całkowicie wyeliminować możliwość ich przekroczenia przez pojazdy. Zabezpieczane antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe są estetyczne, widoczne i odporne na warunki atmosferyczne. Słupki montuje się przeważnie poprzez zabetonowanie celem zapewniania dobrej stabilności. Urządzenie niedopuszczaną do wjazdu pojazdów, na chodniki, ciągi piesze, oraz powierzchnie wyłączone z ruchu czy parkowania pojazdów w niepożądanych miejscach.

Słupki elastyczne

Drogowe słupki elastyczne i uchylne są odpowiednikiem metalowych słupków blokujących cechujących się dodatkowo elastycznością urządzeń. Elastyczność pozwala na zastosowanie słupków w miejscach takich jak zatłoczone małe parkingi, gdzie manewrowanie jest utrudnione i zastosowanie słupków metalowych mogłoby utrudnić korzystanie z niego. Po najechaniu na słupek elastyczny powinien się on tylko wygiąć i wrócić na swoje miejsce. Minimalizuje to uszkodzenia zarówno po stronie samych urządzeń jak i samochodów w nie wjeżdżających. Słupki elastyczne znakomicie sprawdzą się też w miejscach, które chcemy wyłączyć z wjazdu czy parkowania, ale muszą być przejezdne na przykład dla samochodów straży pożarnej czy pogotowia. W takim przypadku pokonanie słupków przez pojazdy uprzywilejowane nie stanowi problemu a skutecznie zapobiegnie parkowaniu przez niesfornych kierowców np. na łukach dróg.

Słupki prowadzące U-1a i U-1b

Słupki pikietażowe U-1a to produkty wykonane z polietylenu których głównym zdaniem jest wyznaczanie skrajni jezdni pomocne szczególnie w trudnych warunkach atmosferycznych i porze nocnej. Słupki prowadzące obustronnie mają zamontowane odblaski, gdzie kolor czerwony określa prawą, a kolor biały lewą krawędź jezdni. Pomagają one w zachowaniu orientacji co do szerokości, czy samego kształtu i przebiegu drogi. Dzięki słupkom prowadzącym U-1a i U-1b jesteśmy w stanie szybko i dokładnie określić naszą lokalizację na drodze w razie wypadku czy innego zdarzenia i podać ją służbom ratowniczym, które na pewno trafią szybciej do wskazanej lokalizacji. Plastikowe słupki U-1a są słupkami do samodzielnego umieszczania na poboczu. Słupki U-1b natomiast służą do umieszczania na barierach ochronnych.

Blokada parkingowa

Blokady parkingowe potocznie zwane składanymi słupkami parkingowymi to urządzenia, które zapewniają nam wyłączność używania miejsc prywatnych przez nieuprawnionych do tego uczestników ruchu. Słupki parkingowe po rozłożeniu zapobiegają fizycznemu wjechaniu na nasze miejsce parkingowe zapewniające, że po powrocie będziemy mieli gdzie zostawić samochód. Blokady parkingowe są urządzeniami wykonanymi z wysokiej jakości stali i odpowiednio zabezpieczone przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Łatwość ich montażu oraz niskie koszty z tym związane sprawia, że są produktem bardzo pożądanym, szczególnie w coraz bardziej zatłoczonych rejonach dużych miast. Czasami blokady stosuje się w celu zapobiegnięcia wjazdowi pojazdów na teren wyłączony z ruchu, w celu umożliwienia wjazdu pojazdów technicznych.

Pachołek drogowy U-23

Pachołki drogowe U-23 to biało czerwone stożkowe urządzenia ostrzegawcze służące do najprostszego tymczasowego oznaczenia miejsc niebezpiecznych, jak miejsca wypadku, chwilowe wyłączenie z ruchu, czy zabezpieczenie obszarów prowadzonych prac. Pachołki występują w różnych wariantach zarówno rozmiarowych jak i konstrukcyjnych. W miejscach narażonych na podmuchy wiatru zaleca się stosowanie pachołków ciężkich, które zapobiegną przewracaniu się dzięki cięższej podstawie. Pachołki elastyczne znowu nie uszkodzą się tak jak wersja z twardego PCV po przypadkowym najechaniu w wyniku nie nieuwagi. Pachołki drogowe są pomocne wszędzie tam gdzie musimy w sposób szybki zabezpieczyć wyznaczony obszar.