Usługi wykonania oznakowania poziomego

Oznakowanie poziome

to umiejscowione na powierzchni dróg, hal, magazynów, parkingów symbole, strzałki, piktogramy czy innych grafiki stosowane w celu informowania, kierowania i ostrzegania uczestników ruchu. Oznakowanie poziome pomaga uzyskać przejrzystość organizacji ruchu bezpośrednio informując w prosty i przejrzysty sposób o zamierzeniach organizatora ruchu na terenie ich zastosowania. Zastosowane w miejscach szczególnie niebezpiecznych pomaga zmniejszyć ryzyko wypadku lub całkowicie je wyeliminować poprzez wizualne ostrzeżenia mające zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia niepożądanego zdarzenia i tym samym zwiększyć koncentrację uczestników ruchu. Odpowiednie zastosowanie oznakowania poziomego w halach produkcyjnych zwiększa bezpieczeństwo nie tylko pracowników, jego zastosowanie pozwala też niejednokrotnie zapobiec uszkodzeniom nieraz drogiego sprzętu. Oznakowanie poziome może pomóc w optymalizacji powierzchni wprowadzając ład i normy zapobiegające nieuporządkowanemu składowania towarów. W obszarów działania produkcji pozwalając zwiększyć wydajność wielu procesów poprzez uporządkowanie przepływów towarów niwelując niepotrzebne przestoje. Oznakowanie poziome pozwala też na tymczasową zmianę organizacji ruchu w trakcie działań remontowych czy budowlanych w sposób przejrzysty i bezpieczny dla uczestników ruchu.

Przykłady zastosowania oznakowania poziomego:

Świadczone przez nas usługi oznakowanie poziomego polegające na wyznaczaniu między innymi:

 • Ciągów komunikacyjnych.
 • Kierunków i regulacji ruchu.
 • Wyznaczanie skrajni drogowych.
 • Numeracja miejsc postojowych.
 • Oznaczanie miejsc dla niepełnosprawnych.
 • Wyznaczanie specjalnych miejsc dla rodzin.
 • Malowanie przejść dla pieszych.
 • Oznaczanie miejsc wyłączenia z ruchu.
 • Wykonanie napisów informacyjnych.
 • Naniesienie logotypów i innych grafik.
 • Wyznaczanie miejsc wyłączonych z ruchu.
 • Wykoywanie miejsc wyznaczonych - kopert.
 • Malowanie słupów i filarów. • Jak wykonujemy oznakowanie?

  Malowanie wykonujemy najczęściej cienkowarstwowo w technologii air less przy pomocy dostosowanych do tego drogowych agregatów malarskich wytwarzających odpowiednio duże ciśnienie nanoszonej farby zapewniającej jej wysoką jakość i wytrzymałość. Metoda ta polega polegająca na wysokociśnieniowym natrysku na nawierzchnię asfaltową, betonową, czy brukowaną przeznaczonej do tego typu zadań farby drogowej wykonanej na bazie żywic akrylowych. Farby te charakteryzują się wytrzymałością, niską ścieralnością i posiadającej odpowiednie aprobaty IBDiM dopuszczające jw do stosowanie na drogach zgodnie z aktualnymi przepisami. Dodatkowym atutem tego systemu jest to, że ciśnienie wytworzone podczas nanoszenia farby pomaga usunąć drobne zanieczyszczenia, luźne elementy i zabrudzenia z malowanej powierzchni przy jednoczesnym niezwykle dokładnej aplikacji nanoszonej farby. Zapewniamy tym trwałe powiązanie farb ze strukturą podłoża. Wykorzystana technologia zapewnia wysoką jakość wykonywanych elementów oznakowania poziomego gwarantując tym samym ich wytrzymałość zapobiegając szybkiemu ścieraniu.

  Używamy tylko dopuszczonych do stosowania w drogownictwie wytrzymałych farb drogowych wysokiej jakości. Oznakowanie poziome jest niezastąpione przy wyznaczaniu tymczasowej organizacji ruchu w sposób przejrzysty i bezpieczny dla użytkowników dróg.


  Odtwarzanie istniejącego oznakowania

  Oznakowanie poziome mimo ogólnej wysokiej wytrzymałości po pewnym czasie ulega degradacji względnie zależnej od natężenia ruchu. W naszej ofercie posiadamy usługę polegającą na odnowieniu startego oznakowania poziomego poprzez ponowne naniesienie farby. W większości przypadków gdy oznakowanie było wykonane z użyciem odpowiednich farb nie ma potrzeby przygotowywania podłoża czy usuwania resztek istniejącego oznakowania.  Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszych usług! W razie jakikolwiek pytań prosimy o bezpośredni kontakt!