Oznakowanie hal produkcyjnych, magazynów

Do podstawowych zalet i funkcji oznakowania hal i magazynów należy zapewnienie optymalnego bezpieczeństwa pracownikom podczas wykonywanej pracy, jak również podczas obecności na terenie prowadzonej działalności. Wykonujemy je w celu optymalizacji nie tylko samego bezpieczeństwa ale i pracy i ogólnej organizacji magazynu. Oznakowanie poziome posiada tą zaletę, że dzięki odpowiednio wyznaczonym ciągom pieszym, drogom roboczym czy miejscom składowania optymalizujemy pracę samego magazynu. Przez odpowiednią organizację nie tylko zapobiegamy przestojom spowodowanym zastojom ciężkiego sprzętu ale też minimalizujemy ryzyko niebezpiecznych sytuacji będących zagrożeniem dla pracowników i samego nieraz bardzo drogiego sprzętu. Odpowiednio zaprojektowanie oznakowanie pozwoli nam wyeliminować wiele niepotrzebnych ryzyk i zagrożeń.

Typwe elementy oznakowania hal i magazynów

 • Określenie kategorii dróg według istotności użytkowania.
 • Wyznaczenie dróg ewakuacyjnych.
 • Wyznaczenie i odizolowanie od ruchu miejsc pracy.
 • Oznakowanie bezpiecznych ciągów komunikacji pieszej.
 • Wyznaczanie dróg dla ciężkiego sprzętu, wózków widłowych.
 • Oznaczenie słupów.
 • Montaż odbojów zabezpieczających słupy.
 • Oznakowanie BHP czy ppoż, miejsc takich jak hydranty, gaśnice.
 • Malowanie skrajni.
 • Oznakowanie miejsc składowania.
 • Oznakowanie ramp wyładowczych. • Oznakowanie magazynów - dlaczego jest ważne?

  Wykonanie elementów takiego oznakowania pozwala znacznie poprawić bezpieczeństwo w miejscach pracy, wprowadza proste i zrozumiałe zasady, których przestrzeganie minimalizuje skutki wypadków i urazów pracowników. Stosowanie szczególnie polecane w miejscach newralgicznych, których charakter wskazuje na to że może zdarzyć się coś niespodziewanego. Piktogramy informacyjne i ostrzegawcze poprawiają funkcjonowanie samych hal i magazynów wprowadzają obowiązujące normy zachowań poprawiając tym samym optymalizację wykonywanych czynności na ich terenie.

  Ważnym elementem wykonywanego oznakowania jest zapewnienie jakości, trwałości i estetyki ich wykonania. Niezbędne do tego jest nie tylko wieloletnie doświadczenie i odpowiedni zespół profesjonalistów ale również sprzęt, który pozwoli na wykonanie oznakowania zgodnie ze sztuką. Ze względu na specyfikę i działalność jaka przeważnie wykonywana jest w miejscach takich jak hale produkcyjne i magazyny, jesteśmy elastyczni i staramy się dopasować w ramach wykonywanych usług tak by podczas naszej obecności zminimalizować wpływ naszych działań na pracę zakładu. Oznakowanie najczęściej wykonujemy przy pomocy drogowych agregatów malarskich w technologii air less przy użyciu farb na bazie żywic akrylowych posiadających aktualne aprobaty IBDiM.  Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszych usług! W razie jakikolwiek pytań prosimy o bezpośredni kontakt!