Oznakowanie hal produkcyjnych, magazynów

Do podstawowych zalet i funkcji oznakowania hal i magazynów należy zapewnienie optymalnego bezpieczeństwa pracownikom. Dzięki odpowiednio wyznaczonym ciągom pieszym, drogom roboczym czy miejscom składowania optymalizujemy pracę samego magazynu, zapobiegamy przestojom spowodowanym zastojom ciężkiego sprzętu i minimalizujemy ryzyko niebezpiecznych sytuacji będących zagrożeniem dla pracowników i sprzętu.


Do istotnych elementów oznakowania hall i magazynów należy między innymi:

 • Określenie kategorii dróg według istotności użytkowania.
 • Wyznaczenie dróg ewakuacyjnych.
 • Wyznaczenie i odizolowanie od ruchu miejsc pracy.
 • Oznakowanie bezpiecznych ciągów komunikacji pieszej.
 • Wyznaczanie dróg dla ciężkiego sprzętu, wózków widłowych.
 • Oznaczenie słupów.
 • Montaż odbojów zabezpieczających słupy.
 • Oznakowanie BHP czy ppoż, miejsc takich jak hydranty, gaśnice.
 • Malowanie skrajni.
 • Oznakowanie ramp wyładowczych. • Wykonanie takiego oznakowanie pozwala poprawić bezpieczeństwo w miejscach pracy jak również w miejscach newralgicznych, których charakter wskazuje na to że może zdarzyć się coś niespodziewanego. Piktogramy informacyjne i ostrzegawcze poprawiają funkcjonowanie hal i magazynów poprawiając optymalizację wykonywanych czynności na ich terenie.

  Ważnym elementem wykonywanego oznakowania jest zapewnienie jakości, trwałości i estetyki wykonywanych linii. Niezbędne do tego jest wieloletnie doświadczenie i odpowiedni zespół profesjonalistów. Ze względu na specyfikę i działalność jaka przeważnie wykonywana jest w miejscach takich jak hale produkcyjne i magazyny, jesteśmy elastyczni i postaramy się dopasować w ramach wykonywanych usług by nie kolidowało to z pracą zakładu.  Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszych usług! W razie jakikolwiek pytań prosimy o bezpośredni kontakt!