Radarowe wyświetlacze prędkości

Radarowy wyświetlacz prędkości to urządzenie bezpieczeństwa ruchu przeznaczone na drogi publiczne służące do pomiaru prędkości samochodów poruszających się po drodze i wyświetlanie ich na tablicy informacyjnej w celu ostrzeżenia kierowców o aktualnie obowiązujących ograniczeniach prędkości. Wykorzystują one technologię radarową, a dokładniej czujnik Dopplerowski 24,125 Ghz do pomiaru aktualnej prędkości pojazdów z dokładnością do +/- 1km/h i wyświetlają ją na dużym wyświetlaczu. Radarowe wyświetlacze prędkości są urządzeniami typu prewencyjnego, które to mają przez swoje działanie psychologiczne ostrzegać kierowców o ewentualnym przekroczeniu dozwolonej prędkości występującej na danym odcinku drogi, co ma wywołać efekt psychologiczny i zmniejszenie prędkości przez kierującego. Pomiary prędkości wykonywane w zakresie 1-99 bądź 1-199km/h w zależności od wybranego modelu. W zależności od wersji, wyposażone są w 2-4 kolorowe diody LED pozwalające na wyświetlanie oprócz prędkości wielu dodatkowych informacji. Urządzenia występują z regulowanymi czujnikami o zasięgu aż do 450m.
Zobacz jako SiatkaZobacz ListaZobacz

Produkty 4

Ustaw kierunek malejący
Zobacz jako SiatkaZobacz ListaZobacz

Produkty 4

Ustaw kierunek malejący

Radarowe wyświetlacze prędkości zasada działania

Podstawowym zadaniem urządzeń jest wyświetlanie aktualnej prędkości pojazdów wraz z czytelną informacją, czy mieści się ona w zakresie dozwolonej prędkości. W celu zwrócenia uwagi już podstawowe wersje mają,

Duże górne wyświetlacze o dwóch kolorach wyświetlania prędkości, a dolny służy do wyświetlania komunikatów DZIĘKUJĘ/ZWOLNIJ

Prędkość wyświetli się w kolorze zielonym z napisem DZIĘKUJĘ w przypadku poruszania się z prędkością ustawioną jako dozwolona na danym odcinku drogi

Prędkość w kolorze czerwonym wraz z czerwonym napisem ZWOLNIJ w sytuacji gdy dozwolona prędkość jest przekroczona

Dodatkowo w zależności od wersji radaru komunikaty te mogą być uzupełnione o naprzemiennie wyświetlaną buźkę wyświetlaną naprzemiennie wraz z komunikatem, odpowiednio czerwoną smutną w przypadku przekroczenia i bądź zieloną uśmiechniętą w przypadku utrzymania prędkości zgodnej z obowiązującymi na danym odcinku ograniczeniem.

Radarowy wyświetlacz prędkości wyświetlajacy DZIĘKUJĘ/ZWOLNIJ
Radarowy wyświetlacz prędkości z informacją o mandacie i punktach karnych

Radarowe wyświetlacze prędkości funkcjonalność, różnice i opcje dodatkowe

Bardziej zaawansowane konstrukcje posiadają większe wyświetlacze, bądź dodatkową linię informacyjną, gdzie możliwe jest wyświetlanie komunikatów wcześniej ustawionych komunikatów dodatkowych jak na przykład czerwony napis DZIECI w przypadku przekroczenia prędkości.

Radarowy wyświetlacz prędkości ze znakiem ograniczenia prędkości B-33 to kolejne rozszerzenie funkcjonalności, gdzie funkcją dodatkową jest wyświetlanie dużego aktywnego pulsującego znaku ograniczania prędkości B-33, który wyświetlany jest w danym momencie wyświetlacz nie wyświetla żadnego wyniku pomiaru.

Radarowy wyświetlacz prędkości z informacją o kwocie mandatu i punktów karnych to urządzenie o dodatkowym działaniem zwiększającym prewencyjne funkcjonalności wyświetlacza. Wersja ta w przypadku przekroczenia prędkości wyświetla dokładną kwotę mandatu i ilość punktów karnych jakie przewiduje taryfikator za takie przekroczenie. Sprawia to, że kierowcy chcąc uniknąć ewentualnej kary zmniejszają prędkość.

Najbardziej zaawansowane urządzenia łącząc wszystkie te cechy w jedno, oferując możliwość personalizacji wyświetlanego teksu w przypadkach przekroczenia, bądź funkcję informacyjną na podstawie innych danych, jak wykorzystanie czujnika temperatur i automatyczne ostrzeżenie np. UWAGA ŚLISKO ostrzegający o możliwości wystąpienia śliskiej nawierzchni pod wyświetlanym aktywnym znakiem B33.

Radarowe wyświetlacze prędkości źródła zasilania

Urządzenia wykorzystują części składowe o wysoko energooszczędnych i występują w paru wersjach zasilania pozwalających na ich dobór w zależności od panującej na miejscu warunków i możliwości instalacji zasilania:

Radarowych wyświetlaczy prędkości z zasilaniem fotowoltaicznym jest najczęściej wybierana wersja urządzeń. Do działania nie potrzebuje zewnętrznego źródła zasilania, mocny panel fotowoltaiczny ładuje urządzenie w dzień, a akumulator buforowy pozwala na działanie systemu przez całą dobę.

Radarowy wyświetlacz prędkości z zasilaniem hybrydowym wyposażony jest w panel fotowoltaiczny ładujący akumulator buforowy w słoneczne dni oraz turbinę wiatrową generującą moc w wietrzną pogodę. System ten zapewnia, że niezależnie od warunków nie braknie prądu do zasilania urządzenia.

Radarowe wyświetlacze prędkości z zasilaniem buforowym 230V – 12V, wariant ten zasilany jest z sieci 230V i ładuje wbudowany akumulator, który podtrzymuje działanie systemu w przypadku braku zasilania, na przykład w czasie awarii albo gdy zasilany jest z słupów oświetleniowych mających zasilanie tylko nocą.

Radarowy wyświetlacz prędkości zasilanie stałe 230V to wersja gdzie do zasilenia urządzenia musimy zapewnić stałe napięcie 230V. Nie posiada on akumulatora buforowego.

Radarowy wyświetlacz prędkości zbierający statystyki ruchu

Urządzenia te zbierają statystyki przekroczenia prędkości, co pozwala na dokonanie analizę zachowania kierowców na danym odcinku drogi. Co pomaga w podejmowaniu decyzji o ewentualnym wprowadzaniu dodatkowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w razie takiej konieczności. W celu dokonania takiej analizy, radary można włączyć w trybie analizy bez wyświetlania prędkości, co pozwala na sprawdzenia natężenia ruchu, prędkości pojazdów bez używania funkcji prewencyjnej wpływającej na zachowania kierowców.

Opcjonalnie urządzenia można wyposażyć w komunikację bezprzewodową GSM służącą do bezprzewodowego przekazywania danych statystycznych, ułatwiając tym analizę na bieżąco. Modem 3G/LTE zapewnia stały i wygodny dostęp do danych.

Zastosowanie radarowych wyświetlaczy prędkość

Radarowy wyświetlacz prędkości to innowacyjne i jednocześnie kosztowo efektywne rozwiązanie. Jego prostota montażu sprawia, że staje się ono łatwo dostępne, zarówno pod względem zakupu, jak i utrzymania. To urządzenie nie tylko pełni funkcję prewencyjną, pomagającą w poprawie bezpieczeństwa, ale również spełnia funkcję edukacyjną, skłaniając kierujących do refleksji nad własnym zachowaniem na drodze. Zastosowanie tego typu technologii stanowi krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa drogowego, wpływając bezpośrednio na redukcję ryzyka wypadków spowodowanych nieprzestrzeganiem ograniczeń prędkości.

Gdzie stosować radarowe wyświetlacze prędkości

Radarowe wyświetlacze prędkości są skutecznym narzędziem poprawiającym bezpieczeństwo ruchu drogowego o bardzo szerokim spektrum zastosowania:

Obszary mieszkaniowe – gdzie montaż wyświetlaczy prędkości pomaga w zwiększeniu bezpieczeństwa pieszych poprzez prewencyjne działanie, ale również pomaga w zbieraniu statystyk i kontrolowaniu prędkości.

Przy Szkółkach i Przedszkolach – zastosowany w pobliżu placówek edukacyjnych zwiększy czujność kierowców, zapewniając bezpieczne otoczenie dla dzieci przechodzących przez drogę.

Strefy Przejść Dla Pieszych - na obszarach o zwiększonym ruchu pieszych, takich jak przejścia dla pieszych, radarowe wyświetlacze prędkości pomagają zminimalizować ryzyko kolizji.

Miejscowości i Małe Miasta - w obszarach miejskich i małych miastach, gdzie często występuje zróżnicowany ruch drogowy, radarowe wyświetlacze prędkości wspierają utrzymanie odpowiednich ograniczeń prędkości.

Przy Zakrętach i Trudnych Fragmentach Drogowych - tam, gdzie drogi skręcają lub pojawiają się trudne fragmenty terenu, radarowe wyświetlacze prędkości pomagają kierowcom dostosować prędkość do warunków drogowych.

Rejon Prac Drogowych - w obszarach, gdzie prowadzone są prace drogowe, stosowanie radarowych wyświetlaczy prędkości zwiększa bezpieczeństwo pracowników i kierowców.

Strefy Działalności Handlowej - w rejonach o intensywnej działalności handlowej, gdzie ruch może być zwiększony, zastosowanie radarowych wyświetlaczy prędkości przyczynia się do utrzymania bezpieczeństwa.

Obszary Turystyczne - W miejscach o dużym natężeniu ruchu turystycznego, takich jak atrakcje turystyczne, plaże czy zabytki, radarowe wyświetlacze prędkości mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa.


Warto dostosować lokalizację radarowych wyświetlaczy prędkości do specyfiki danego obszaru, biorąc pod uwagę charakterystykę ruchu drogowego i potencjalne zagrożenia.