U12 - Słupki blokujące

Solidne słupki blokujące wykonane z wysokiej jakości stali. Zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi poprzez ocynkowanie lub malowanie proszkowe. Słupki typu U-12 są jednym z najpowszechniej stosowanych w obecnej chwili rozwiązań mającym na celu uniemożliwienie przedostania się pojazdu na wyznaczony teren. Stanowią one fizyczną barierę chroniącą ciągi piesze i drogi rowerowe. Poprzez swoje gabaryty i wykończenie zwracają uwagę kierowców na konieczność zachowania szczególnej ostrożności. Słupki podnoszą bezpieczeństwo pieszych i cyklistów, gdyż fizycznie zapobiegają przedostaniu się samochodów w zabezpieczone miejsca. Są idealny rozwiązaniem pomagającym uporządkować parkowanie pojazdów w miejscach niedozwolonych.

Siatkaview Listaview

5 produkt(ów)

Siatkaview Listaview

5 produkt(ów)

Słupki blokujące - zastosowanie

Słupki blokujące znajdują coraz większe zastosowanie w ruchu drogowym, w szczególności pomagają przy:

  • Zabezpieczeniu chodników, ciągów pieszych, dróg rowerowych przed fizycznym przedostaniem się samochodów w ich rejony.
  • Swoją obecnością podnoszą uwagę i ostrożność kierowców.
  • Pomagają fizycznemu zapobiec parkowaniu w niepożądanych i nie przeznaczonych do tego miejscach.
  • Tworzą barierę nie do przekroczenia zabezpieczając miejsca wyłączone z ruchu samochodowego, takie jak parki, tereny zielone, prywatne place.