Słupki blokujące

Solidne słupki blokujące wykonane z wysokiej jakości stali zabezpieczonej przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Słupki typu u-12 są jednym z najpowszechniej stosowanych w obecnej chwili rozwiązań mającym na celu uniemożliwienie przedostania się pojazdu na wyznaczony teren. Stanowi on fizyczną barierę chroniącą ciągi piesze i drogi rowerowe. Poprzez swoje gabaryty i wykończenie zwracają uwagę kierowców na konieczność zachowania szczególnej ostrożności. Słupki podnoszą bezpieczeństwo pieszych i cyklistów, gdyż fizycznie zapobiegają przedostaniu się samochodów w zabezpieczone miejsca.

Siatkaview Listaview

2 produkt(ów)

Siatkaview Listaview

2 produkt(ów)

Show More Products

Słupki blokujące - zastosowanie

Słupki blokujące znajdują coraz większe zastosowanie w ruchu drogowym, w szczególności pomagają przy:

  • Zabezpieczeniu chodników, ciągów pieszych, dróg rowerowych przed fizycznym przedostaniem się samochodów.
  • Podnoszą uwagę i ostrożność kierowców
  • Pomagają fizycznemu zapobieżeniu parkowania w niepożądanych miejscach.
  • Tworzą barierę zabezpieczając miejsca wyłączone z ruchu samochodowego.