Drogowe oświetlenie ostrzegawcze

Lampy drogowe to oświetlenie mające za zadanie w wizualny i czytelny sposób poinformować / ostrzec uczestników ruchu o zachodzącym niebezpieczeństwie, zmianie organizacji czy innych utrudnieniach w ruchu, gdzie zachowanie szczególnej ostrożności jest niezbędne. Błyskowe sygnały świetlne emitowane przez lampy drogowe posiadają dużą moc oddziaływania na kierowców, dlatego są idealnym uzupełnieniem elementów oznakowania pionowego. Oświetlenie tego typu ma szczególne znaczenie nocą w warunkach utrudnionej widoczności, gdzie uczestnicy bez zastosowania świateł z wyraźnym strumieniem światłą zauważalnym z dużej odległości, mogą nie zauważyć utrudnienia na drodze. Stosowanie oświetlenia drogowe jest niezbędnie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez odpowiednio wcześniejsze ostrzeganie kierowców o możliwości wystąpienia groźnej sytuacji, dzięki czemu mają oni czas na odpowiednią i przemyślaną reakcję.

Lampy ostrzegawcze

Drogowe lampy ostrzegawcze stosowane są w miejscach, w których przeprowadzane są różnego rodzaju roboty drogowe mogące negatywnie wpłynąć na płynność i bezpieczeństwo ruchu. Lampy ostrzegawcze pełnią rolę uzupełnienia oznakowania pionowego i poziomego, mającego na celu zwrócenie kierującym szczególnej uwagi na zaistniałe niebezpieczeństwo w rejonach zmian organizacji czy tymczasowych utrudnień ruchu. Lampy ostrzegawcze występują jako pojedyncze lampy sygnalizujące wystąpienie utrudnienia, do zastosowania na tablicach informacyjnych, tablicach kierujących czy zaporach drogowych lub zestawów lamp mających określone funkcje jak na przykład strzały świetlne prezentujące wizualnie pożądany sposób postępowania, jak kierunek ruchu, który należy obrać. Ostrzegawcze fale świetlne czyli zestaw zsynchronizowanych lamp zamontowanych na tablicach kierujących u-21 potocznie zwanych „sierżantami” wskażą w maksymalnie intuicyjny sposób kierunek, w którym zwęża się droga w rejonie prac prowadzonych w pasie ruchu. Lampy ostrzegawcze występują w wersjach zasilanych z wbudowanych baterii lub potrzebujące zewnętrznego źródła zasilania.

PEO – punktowe elementy odblaskowe

Punktowe elementy odblaskowe zwane potocznie peo to urządzenia uzupełniające oznakowanie poziome dróg o element mający wizualnie prowadzić kierowcę nocą. PEO zamontowane wzdłuż linii s oznakowania poziomego tworzą nocą doskonale widoczną skrajnię, która staje się szczególnie przydatna w rankach ograniczonej widoczności. Zastosowanie punktowych elementów odblaskowych pozwala na bezpieczniejszą jazdę ułatwiając trzymanie się pasów ruchu nawet, gdy widoczność jest znacznie utrudniona. PEO występują głównie w dwóch wersjach, pasywnej z odbłyśnikiem, gdzie to urządzenie odbija światła nadjeżdżających pojazdów powodując „swoje świecenie” lub nowocześniejsze aktywne PEO gdzie za emitowanie światłą odpowiadają wbudowane diody LED. Zaletą stosowania aktywnych punktowych elementów odblaskowych jest to , że nie potrzebujemy światłą do odbicia, dzięki czemu zakres widoczności jest o wiele większy a kierowca z wyprzedzeniem jest w stanie określić jak przebiega droga. Podczas intensywnych opadów są też lepiej widoczne od wersji z odbłyśnikiem ze względu na to że źródło światła jest emitowane przez mocne diody LED i nie jest odbijane przez sam deszcz.

Dysk LED - flara ostrzegawcza

Flary ostrzegawcze LED są małymi wygodnymi w przechowywaniu urządzeniami typu ostrzegawczego do zastosowania w sytuacjach nagłych i nie przewidzianych jak wypadek, chwilowa awaria, działanie służb ratunkowych. Dysk ostrzegawczy LED ma kształt okręgu emitującego sygnały świetlne dookólnie w promieniu 360 stopni. Wyposażone w silne źródło światłą i posiadające kilka trybów pracy urządzenie skutecznie powiadomi uczestników ruchu o sytuacji na którą trzeba zwrócić szczególną uwagę, poprawiając bezpieczeństwa nie tylko kierowców ale i uczestników zdarzenia na miejscu. Dyski LED wyposażone są w magnes pozwalający na wygodne umieszczenie ich na metalowych przedmiotach jak dach samochodu. Polecane do posiadania w każdym samochodzie mogą okazać się niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego dla uczestników miejsca zdarzenia drogowego.

Przenośna sygnalizacja świetlna

Wahadłowa sygnalizacja świetlna to niezawodne szybkie w instalacji urządzenie mające na celu ułatwienie prowadzenia ruchu w rejonach występowania ruchu wahadłowego, głównie na skutek prowadzonych prac w pasie dróg. Sygnalizacja występuje w postaci zestawu dwóch składanych przenośnych wózków z pełnym sygnalizatorem (zielony, pomarańczowy, czerwony) pozwalającym na w pełni zautomatyzowane kierowanie ruchu bez konieczności delegowania fizycznych pracowników. Nasza tymczasowa sygnalizacja świetlna cechuj się zastosowaniem technologii LED co sprawia, że jest nie tylko energooszczędna ale również niezwykle wytrzymałą, dzięki znacznie większej żywotności diód względem tradycyjnych rozwiązań. Sygnalizacja jest zasilana z baterii 12V, szczególnie polecamy dedykowane do tego akumulatory głębokiego rozładowania. Ich zastosowanie zapewni nam bezproblemową pracę akumulatorów przez długi czas.