Tablice informacyjne

Proponowane przez nas tablice oznaczeniowe należy zdecydowanie odróżniać od licznych banerów reklamowych, którymi jest nasycona zwłaszcza przestrzeń miejska. Zadaniem wszelkiego oznakowania informacyjnego jest przekazanie odpowiedniej treści. Jego rolą nie jest propagowanie działalności albo zachęcanie do zakupu produktu czy usługi. Będzie to tylko wskazówka, iż na danym obszarze lub terenie znajduje się pewien punkt. Nie zawsze musi chodzić o uzyskanie praktycznej oferty, ponieważ niekiedy dotyczy to kwestii bezpieczeństwa. Może bowiem informować o zbiorczym miejscu ewakuacji czy dostępności hydrantu. Jest to pomoc także dla służb ratunkowych, które na przykład muszą ugasić pożar i znaleźć osoby poszkodowane. Strażacy lub policjanci nie znają przecież rozkładu pomieszczeń w danym obiekcie, ale mogą postępować z ogólnymi zasadami akcji ratunkowych. Takie tablice są wtedy niezwykle przydatne.

Zobacz jako SiatkaZobacz ListaZobacz

Produkty 2

Ustaw kierunek malejący
Zobacz jako SiatkaZobacz ListaZobacz

Produkty 2

Ustaw kierunek malejący

Zewnętrzne i wewnętrzne tablice oznaczeniowe

Konkretne tablice informacyjne mogą być rozmieszczone zarówno wewnątrz danego obiektu, jak i bezpośrednio przed wejściem. Co ważne, są wytwarzane identyczną techniką, jak dla typowych znaków drogowych. Można więc liczyć na zwiększoną odporność na przypadkowe uszkodzenia oraz wytrzymałość pod względem zróżnicowanych warunków atmosferycznych. W tej sferze widoczność może oznaczać zwiększone bezpieczeństwo zwłaszcza podczas określonych akcji ratunkowych. Podwyższony poziom stresu czy popłoch przypadkowych osób muszą być niwelowane przez jasne przekazy. Czytelna informacja znajdująca się na takiej tablicy wymusi wręcz właściwe zachowanie wszystkich uczestników wydarzenia. Będzie to bowiem jedyne wyjście z trudnej sytuacji. Takimi momentami mogą być: zalania, pożary, skażenia chemiczne albo ulatnianie się innych, szkodliwych związków. Właściwe oznaczenie pomoże w podjęciu właściwych reakcji, adekwatnych do skali ewentualnego zagrożenia. To zatem wymierna pomoc.

Znaczenie dodatkowych szkoleń oraz kursów bezpieczeństwa

Każdy zakład pracy, niezależnie od specyfiki realizowanych działań, musi mieć odpowiednio rozmieszczone tablice BHP. Znajdują się w kluczowych punktach ewakuacyjnych czy zbiorczych, a także w miejscach dostępu do określonej infrastruktury ochronnej. Wzmocnieniem prawidłowego postępowania w momencie krytycznym będą regularne szkolenia dla zatrudnionych osób. Pracownicy muszą mieć bowiem zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętność jej praktycznego wykorzystania. W drugim z obszarów rekomendowane są więc ćwiczenia i realistyczne symulacje zdarzeń losowych, odzwierciedlające daną sytuację. Takie obowiązki nakładają na każdego pracodawcę przepisy kodeksowe, ale warto zrobić nieco więcej - szczególnie gdy stanowiska wiążą się z dodatkowymi zagrożeniami i odbiegają od pracy biurowej. Mile widzianym benefitem pozapłacowym dla pracowników mogą być właśnie rozszerzone kursy BHP. Raz nabyta treść zostanie z nimi na kolejne lata, a nierzadko wpłynie też na podniesienie dotychczasowej efektywności pracy.