Znak A-7: ustąp pierwszeństwa - I generacja

Już od 97,17 zł 79,00 zł
W magazynie
Znak A-7 „ustąp pierwszeństwa” umieszcza się na drodze podporządkowanej przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem.

Według przepisów znak D-7 obligatoryjnie powinien być stosowany przynajmniej w II generacj

Opis produktu

Znak A-7 „ustąp pierwszeństwa” umieszcza się na drodze podporządkowanej przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem.

 • Znak A-7 może być umieszczany także w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.

 • Gdy na drodze podporządkowanej nie są spełnione warunki widoczności, wówczas zamiast znaku A-7 powinien być umieszczony znak B-20. Znaki A-7 i B-20 umieszczone przed skrzyżowaniem nie mogą występować samodzielnie, lecz tylko z odpowiednimi znakami (A-6 lub D-1) na drodze z pierwszeństwem przejazdu. Nie dotyczy to znaków umieszczonych przed skrzyżowaniem z ruchem okrężnym oraz na drogach dla rowerów.

 • Znak A-7 należy umieszczać możliwie blisko skrzyżowania i nie dalej niż:

 • 50 m – na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h,
 • 25 m – na pozostałych drogach.

 • Na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h znak A-7 należy poprzedzić w odległości od 150 do 300 m znakiem A-7 z tabliczką T-1.
 • Oznakowanie skrzyżowania dróg nierównorzędnych należy rozpoczynać od umieszczenia znaków A-7 lub B-20, a następnie znaków A-6 lub D-1.

 • Jeżeli przed skrzyżowaniem jest umieszczona tablica przed drogowskazowa, to znak A-7 należy umieszczać nad tą tablicą.
 • Pod znakiem A-7 może być umieszczona tabliczka T-6c, podająca przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu na skrzyżowaniu.
 • W razie konieczności zmiany pierwszeństwa przejazdu, na wlotach, które po wprowadzeniu zmiany utracą pierwszeństwo, należy umieścić znaki D-48.


 • Znak A-7 zastosowanie  Znak ostrzega przed koniecznością ustąpienia pierwszeństwa. Umieszczony jest na drodze podporządkowanej przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem, gdy spełnione są warunki widoczności (w innym wypadku stosuje się znak B-20 "stop"). W obrębie skrzyżowania znak dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Umieszczony razem ze znakiem C-12 "ruch okrężny" określa pierwszeństwo dla znajdującego się na skrzyżowaniu. Może być umieszczony w innych miejscach, gdzie z przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym wynika obowiązek ustąpienia pierwszeństwa, np. wyjazd z obiektu, torowisko tramwajowe. Pod znakiem może być umieszczona tabliczka T-6c "tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie" Na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h znak A-7 poprzedzany jest znakiem A-7 z tabliczką T-1 "tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego".  Wielkość znaku należy wybrać z listy rozwijanej "WYMIAR LICA" na górze ☝️☝️☝️  Dobór wielkości znaków drogowych

  Skrócone zasady doboru wielkości znaków w zależności od rodzaju drogi i usytuowania znaku w tabeli poniżej:

  Grupa wielkości znaku Przewidziana kategorie dróg i miejsca zastosowania
  Znaki MINI
 • Na tablicach kierujących i słupkach przeszkodowych
 • W terenie zabudowanym, gdy warunki nie pozwalają na zastosowanie znaków większych (lub zastosowanie znaków większych pogorszy widoczność pieszych w rejonie przejść dla pieszych)
 • Na wąskich uliczkach zabytkowych miast
 • Znaki MAŁE
 • Na drogach gminnych, wewnętrznych, w terenach zabudowanych
 • Jako drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych
 • Znaki ŚREDNIE
 • Na jedno-jezdniowych drogach krajowych i wojewódzkich
 • Przy łącznicach dróg ekspresowych i autostrad
 • Na drogach powiatowych, z pominięciem tablic drogowskazowych
 • Znaki DUŻE
 • Przy jezdniach głównych na drogach ekspresowych
 • na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym
 • na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, przy dopuszczonej prędkości powyżej 60km/h
 • Znaki WIELKIE
 • Przy jezdniach głównych na autostradach
 • UWAGA! Zasady doboru wielkości oznakowania tymczasowego

  W przypadku prowadzenia prac w pasie drogowym należy zastosować o jedną grupę wielkości większe znaki niż standardowo stosowane na danym odcinku drogi. Wyjątek stanowi autostrada gdzie odpowiednia grupa wielkości to znaki WIELKIE! W miejscach szczególnie niebezpiecznych zaleca się stosowanie folii pryzmatycznej oraz łączenie oznakowania z sygnalizacją tymczasową czy urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  Regulacje prawne

  Zalecamy szczegółowo zapoznać się z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

  Dane techniczne

  Więcej informacji
  Typ odblaskuI generacja
  CertyfikatOznakowanie CE
  Podkład
 • Blacha ocynkowana 1,25mm lakierowana proszkowo w kolorze szarym
 • Podwójnie gięte krawędzie po całym obrysie
 • LicoFolia odblaskowa TYP 1

  Opinie

  Polecamy również

  Znaleźliśmy inne produkty, które mogą Cię zainteresować!