Oznakowanie dróg i ulic


W ramach naszych usług oferujemy oznakowanie poziome i pionowe zarówno na drogach gminnych, powiatowych, osiedlowych jak również prywatnych. Oznakowanie pionowe najczęściej wykonywane jest na podstawie planu organizacji ruchu drogowego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawna i z zachowaniem odpowiednich zasad BHP..

Trwałość i jakość wykonywanego oznakowania pionowego zależy nie tylko od użytych materiałów ale również od samego wykonawstwa, dlatego mimo, że wydaje się iż montaż znaków jest zajęciem łatwym, to tak naprawdę do jego prawidłowegowykonania potrzebna jest odpowiednia wiedza i znajomość przepisów. Doświadczenie gwarantujące odpowiednie osadzenie słupków i podpór, jak również dostosowanie projektu do realnej sytuacji w miejscu montażu, gdyż ta niejednokrotnie odbiega od sytuacji projektowej.Znak drogowe wykorzystywane przez nas są wykonane z podwójnie giętych wytrzymałych podkładów o wysokiej wytrzymałości i estetycznym wykonaniu. Znaki drogowe wyklejane folią odblaskową I lub II generacji. Oznakowanie pionowe jest niezbędne do zapewnienia prawidłowej organizacji ruchu i zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania dróg i ulic. Wdrążenie projektu organizacji ruchu niezwykle poprawia bezpieczeństwo i estetykę, wykonanie malowania linii, oznaczenie miejsc wyłączonych z ruchu, przejść dla pieszych czy dozwolonych miejsc parkingowych jest niezbędne w dzisiejszych czasach do prawidłowego funkcjonowania przy stale powiększającym się natężeniu ruchu drogowego.


Trwałość i jakość wykonanego oznakowania poziomego zależy nie tylko od wykorzystanych materiałów - jak specjalne dopuszczone do obrotu i wykorzystania na drogach farby drogowe i masy utwardzalne - ale również doświadczenia wykonujących je osób oraz niezbędny specjalistyczny sprzęt, który umożliwia należyte wykonanie usług np. w przypadku technologii air less polegająca na wysokociśnieniowym natrysku specjalnego rodzaju wytrzymałej farby drogowej w nawierzchnię, która zapewnia wysoką trwałość i jakość wykonanego oznakowania, nie do osiągnięcia przy użyciu zwykłych pędzli bądź wałków.Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszych usług! W razie jakikolwiek pytań prosimy o bezpośredni kontakt!