Lustra drogowe, przemysłowe, wewnętrzne (obserwacyjne)