Znak D-18: parking II generacja

Już od 95,94 zł 78,00 zł
W magazynie
Znak D-18 „parking” stosuje się w celu oznaczenia miejsca przeznaczonego do postoju pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem przyczep kempingowych.

Opis produktu

Znak D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby.

Pod znakiem D-18a mogą być umieszczone tabliczki określające użytkowników lub rodzaj pojazdów, dla których parking jest przeznaczony, przykładowo:

 • Wyłącznie dla zaopatrzenia
 • Wyłącznie dla karetek pogotowia
 • Wyłącznie dla pojazdów elektrycznych (EE)
 • Do typu pojazdu ewentualnie możemy podać, w jakim okresie wynikające stąd ograniczenia dotyczą uczestników ruchu.

 • W razie potrzeby wyznaczenia miejsca postoju przeznaczonego tylko dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o ograniczonej sprawności ruchowej oraz kierującego pojazdem przewożącego taką osobę, pod znakiem D-18a umieszcza się tabliczkę T-29

 • Znak D-18a zastosowanie  Znak D-18a "parking – miejsce zastrzeżone" wskazuje na obszar przeznaczony specjalnie na postój pojazdu, który jest użytkowany przez uprawnioną osobę. Pod tym znakiem mogą być umieszczone tabliczki informacyjne, precyzujące kategorię użytkowników lub rodzaj pojazdów, dla których dane miejsce parkingowe jest zastrzeżone. Przykładowo, mogą to być oznaczenia takie jak "Wyłącznie dla zaopatrzenia", "Wyłącznie dla karetek pogotowia", lub "Wyłącznie dla pojazdów elektrycznych (EE)". W przypadku konieczności wyznaczenia miejsca postojowego przeznaczonego wyłącznie dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o ograniczonej sprawności ruchowej oraz kierującego pojazdem przewożącego taką osobę, pod znakiem D-18a umieszcza się dodatkowo tabliczkę T-29, aby precyzyjnie określić celowe wykorzystanie tego miejsca parkingowego.  Wielkość znaku należy wybrać z listy rozwijanej "WYMIAR LICA" na górze ☝️☝️☝️  Dobór wielkości znaków drogowych

  Skrócone zasady doboru wielkości znaków w zależności od rodzaju drogi i usytuowania znaku w tabeli poniżej:

  Grupa wielkości znaku Przewidziana kategorie dróg i miejsca zastosowania
  Znaki MINI
 • Na tablicach kierujących i słupkach przeszkodowych
 • W terenie zabudowanym, gdy warunki nie pozwalają na zastosowanie znaków większych (lub zastosowanie znaków większych pogorszy widoczność pieszych w rejonie przejść dla pieszych)
 • Na wąskich uliczkach zabytkowych miast
 • Znaki MAŁE
 • Na drogach gminnych, wewnętrznych, w terenach zabudowanych
 • Jako drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych
 • Znaki ŚREDNIE
 • Na jedno-jezdniowych drogach krajowych i wojewódzkich
 • Przy łącznicach dróg ekspresowych i autostrad
 • Na drogach powiatowych, z pominięciem tablic drogowskazowych
 • Znaki DUŻE
 • Przy jezdniach głównych na drogach ekspresowych
 • na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym
 • na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, przy dopuszczonej prędkości powyżej 60km/h
 • Znaki WIELKIE
 • Przy jezdniach głównych na autostradach
 • UWAGA! Zasady doboru wielkości oznakowania tymczasowego

  W przypadku prowadzenia prac w pasie drogowym należy zastosować o jedną grupę wielkości większe znaki niż standardowo stosowane na danym odcinku drogi. Wyjątek stanowi autostrada gdzie odpowiednia grupa wielkości to znaki WIELKIE! W miejscach szczególnie niebezpiecznych zaleca się stosowanie folii pryzmatycznej oraz łączenie oznakowania z sygnalizacją tymczasową czy urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  Regulacje prawne

  Zalecamy szczegółowo zapoznać się z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

  Dane techniczne

  Więcej informacji
  Typ odblaskuII generacja
  CertyfikatOznakowanie CE
  Podkład
 • Blacha ocynkowana 1,25mm lakierowana proszkowo w kolorze szarym
 • Podwójnie gięte krawędzie po całym obrysie
 • LicoFolia odblaskowa TYP 2

  Opinie