Znak B-1: zakaz ruchu w obu kierunkach - II generacja

Już od 92,25 zł 75,00 zł
W magazynie
Znak B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” stosuje się w celu zamknięcia odcinka drogi dla ruchu wszelkich pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.

Opis produktu

Znak B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” stosuje się w celu zamknięcia odcinka drogi dla ruchu wszelkich pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Przyczynami zamknięcia ruchu na drodze są w szczególności:

 • prowadzenie robót w pasie drogowym,
 • zły stan techniczny drogi zagrażający bezpieczeństwu ruchu, np. uszkodzenie jezdni, obiektu mostowego itp.,
 • przeznaczenie drogi do innych celów niż ruch pojazdów,
 • przeznaczenie drogi do ruchu tylko określonych rodzajów pojazdów, np. autobusów komunikacji miejskiej i taksówek.

 • Pod znakiem mogą być umieszczone tabliczki

 • T-22 "tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych",
 • Jeżeli dopuszcza się odstępstwa od stosowania się do znaku B-1, to na tabliczce pod znakiem umieszcza się napis „Nie dotyczy” wraz z symbolem pojazdu lub wyrażeniem określającym ten pojazd

 • Przykładowo:
  „Nie dotyczy mieszkańców posesji od nr… do nr… ulicy…”
  „Nie dotyczy” i symbol pojazdu
  „Nie dotyczy MPK”
  „Nie dotyczy TAXI”
  „Nie dotyczy pojazdów zaopatrzenia”
  „Nie dotyczy pojazdów służb miejskich” (przez pojazdy służb miejskich należy rozumieć pojazdy straży pożarnej, policji, pogotowia ratunkowego oraz przedsiębiorstw: oczyszczania miasta, utrzymania zieleni i dróg, wodociągowo-kanalizacyjnych, gazowniczych, energetycznych, telekomunikacyjnych itp.)


  Znak A-15 zastosowanie  Zamknięcie drogi dla wszystkich pojazdów: Znak B-1 stosuje się w celu całkowitego zamknięcia odcinka drogi dla ruchu wszelkich pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Przyczynami zamknięcia ruchu na drodze mogą być różne czynniki, takie jak prowadzenie robót w pasie drogowym, zły stan techniczny drogi zagrażający bezpieczeństwu ruchu (np. uszkodzenie jezdni, obiektu mostowego itp.), przeznaczenie drogi do innych celów niż ruch pojazdów, czy też przeznaczenie drogi do ruchu tylko określonych rodzajów pojazdów, np. autobusów komunikacji miejskiej i taksówek.  Wielkość znaku należy wybrać z listy rozwijanej "WYMIAR LICA" na górze ☝️☝️☝️

  Dobór wielkości znaków drogowych

  Skrócone zasady doboru wielkości znaków w zależności od rodzaju drogi i usytuowania znaku w tabeli poniżej:

  Grupa wielkości znaku Przewidziana kategorie dróg i miejsca zastosowania
  Znaki MINI
 • Na tablicach kierujących i słupkach przeszkodowych
 • W terenie zabudowanym, gdy warunki nie pozwalają na zastosowanie znaków większych (lub zastosowanie znaków większych pogorszy widoczność pieszych w rejonie przejść dla pieszych)
 • Na wąskich uliczkach zabytkowych miast
 • Znaki MAŁE
 • Na drogach gminnych, wewnętrznych, w terenach zabudowanych
 • Jako drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych
 • Znaki ŚREDNIE
 • Na jedno-jezdniowych drogach krajowych i wojewódzkich
 • Przy łącznicach dróg ekspresowych i autostrad
 • Na drogach powiatowych, z pominięciem tablic drogowskazowych
 • Znaki DUŻE
 • Przy jezdniach głównych na drogach ekspresowych
 • na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym
 • na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, przy dopuszczonej prędkości powyżej 60km/h
 • Znaki WIELKIE
 • Przy jezdniach głównych na autostradach
 • UWAGA! Zasady doboru wielkości oznakowania tymczasowego

  W przypadku prowadzenia prac w pasie drogowym należy zastosować o jedną grupę wielkości większe znaki niż standardowo stosowane na danym odcinku drogi. Wyjątek stanowi autostrada gdzie odpowiednia grupa wielkości to znaki WIELKIE! W miejscach szczególnie niebezpiecznych zaleca się stosowanie folii pryzmatycznej oraz łączenie oznakowania z sygnalizacją tymczasową czy urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  Regulacje prawne

  Zalecamy szczegółowo zapoznać się z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

  Dane techniczne

  Więcej informacji
  Typ odblaskuII generacja
  CertyfikatOznakowanie CE
  Podkład
 • Blacha ocynkowana 1,25mm lakierowana proszkowo w kolorze szarym
 • Podwójnie gięte krawędzie po całym obrysie
 • LicoFolia odblaskowa TYP 2

  Opinie