Aktywne nawierzchniowe elementy odblaskowe LED - jednostronnie biały

185,73 zł 151,00 zł
W magazynie

W celu poprawy widoczności nocą w miejscach w których należy zachować wzmożoną czujność aktywne peo może znacznie poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu. Aktywne punktowe elementy odblaskowe stosowane w okolicy przejść dla pieszych znacznie poprawiają widoczność, wizualnie zwracając uwagę kierowców na konieczność zachowania szczególnej ostrożności w tych rejonach. Swoją przydatność pokazują szczególnie w nocy w strefach niebezpiecznych związanych z utrudnioną widocznością. Stosowane na łukach poprawiają widoczność pasów ruchu zapobiegająca niekontrolowanemu wyjechania z pasa.