Ulica krakowskiego miasta

Po pilotażowym programie wprowadzania skrzyżowań równorzędnych w na terenie ścisłego centrum Krakowa, organizatorzy ruchu postanawiają kontynuować te zmiany i wprowadzić je w znacznie większej liczbie lokalizacji.

Wprowadzenie nowej organizacji ruchu

Na ogół zmiany są pozorne, polegają na likwidacji znaków A-7 i D-1, które to przeważnie wyznaczały pierwszeństwo przejazdu na długich prostych drogach, w tej sytuacji, przecznice był traktowane jako drogi podporządkowane. Ogólnie stara organizacja, wydaje się upraszczającym i zrozumiałym sposobem prowadzenia ruchu, niestety przez przyzwyczajenia kierowców, ta wygodna sytuacja nie poprawiała samego bezpieczeństwa na drogach. Jadący na wprost kierowcy, szczególnie na długich prostych drogach, znaki ograniczenia prędkości traktowali bardziej jak wskazówkę, niż obowiązujące ich ograniczenie.

Działania podjęte przez Krakowskich organizatorów ruchu mają na celu eliminację takich zachowań w przyszłości. Wprowadzenie skrzyżowania równorzędnego ma na celu poprawę bezpieczeństwa poprzez spowolnienie ruchu w ich rejonach. W obecnej sytuacji kierowcy będą musieli zgodnie z przepisami ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z ich prawej strony. Sytuacja ta wymusza na nich fizyczne zmniejszenie prędkości w rejonach skrzyżowań i obserwację czy mogą bezpiecznie i bezkolizyjnie przejechać przez drogę. Taka organizacja ruchu eliminuje efekt przyzwyczajenia do długich prostych z pierwszeństwem, gdzie uczestnicy ruchu przestawali zwracać uwagę na znaki i ograniczenia.

Skrzyżowanie równorzędne jak oznakować?

Niestety tego typu zmiany mogą początkowo powodować problemy u kierowców jeżdżących tymi samymi drogami na pamięć. Ciche wprowadzenie takiej organizacji ruchu spowodowałoby chaos i dezorientację uczestników ruchu jak miało to poniekąd miejsce przy wprowadzaniu pierwszych takich zmian w Krakowie. Dlatego wprowadzając dalsze zmiany należy zacząć od przeprowadzenia szerokiej akcji informacyjnej wśród kierowców. Pozwoli to uniknąć kolizji spowodowanych przyzwyczajeniem do obecnej organizacji ruchu. Sytuację może poprawić montaż znaków ostrzegawczych A-5, które to bezpośrednio informują o tym, że skrzyżowanie do którego zbliża się kierowca należy do skrzyżowań z ruchem równorzędnym i należy stosować się na nim do podstawowych przepisów ruchu drogowego. Dobrym pomysłem jest też postawienie niebieskich tablic informacyjnych informujących o wjeździe na obszar takich skrzyżowań. Przypominamy, że jedną z podstawowych zasad jest tak zwana „zasada prawej ręki”, która ustala obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pojazdowi znajdującymi się po naszej prawej stronie. Dodatkowo momencie wprowadzania zmian nie możemy zapominać o odpowiednim oznakowaniu poziomym, które powinno rozwiać wątpliwości i zwrócić na siebie uwagę nawet nieuważnych kierowców.

Na dłuższą metę wprowadzona organizacja bezsprzecznie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i powinna też pozytywnie wpłynąć na płynność ruchu. Stosowanie takiej organizacji w rejonach zatłoczonych uliczek centrów miast ma swoje pozytywne efekty, pozwala na poprawę bezpieczeństwa pieszych i bardzo efektywnie uspokaja sam ruch samochodów.