Tabliczka T-26: tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu - I generacja

68,88 zł 56,00 zł
W magazynie
Tabliczka wskazuje stronę placu, przy której obowiązuje zakaz wyrażony znakami B-35 zakaz postoju lub B-36 zakaz zatrzymywania się.