Montaż progów zwalniających i podrzutowych

dopuszczany jest głównie w zakresie dróg lokalnych i dojazdowych, jednakże w pewnych przypadkach montuje się je także na drogach zbiorczych.

 • Progi zwalniające montujemy w celu fizycznego ograniczenia prędkości pojazdów samochodowych.
 • Progi zwalniające listwowe montowane są prostopadle do drogi na całej jej szerokości, z zachowaniem ok 20 cm od krawędzi drogi celem zapewnienia odpływu wody.
 • Przy wyborze miejsca montażu progu zwracajmy uwagę na otoczenie, by próg nie kolidował ze studzienkami kanalizacyjnymi czy innymi urządzeniami na jezdni.
 • Montaż progu zwalniającego nie wymaga specjalnego przygotowania podłoża.
 •  

   Miejsce montażu progu zwalniającego, wiercenie otworów pod elementy mocujące próg zwalniający
  1. Montaż progów zwalniających zaczynamy od wybrania miejsca, tak aby płaszczyzna progu swobodnie przylegała do podłoża.
  2. Progi zwalniające układamy w miejscu przeznaczenia (w przypadku progów dwukolorowych - naprzemiennie), zwracając uwagę na prawidłowe położenie (w progu zwalniającym salamandra ułatwia to element typu puzzel).
  3. Następnie zaznaczamy wiertłem (np. fi 12) miejsca do wywiercenia otworów pod elementy montażowe. montaż progu zwalniającego, nawiercanie otworów.

  4. motaż progu zwalniającego, nawiercanie otworów
  5. Elementy progu zwalniającego odsuwamy na bok, a zaznaczone punkty nawiercamy na głębokość ok 100 mm wiertłem fi 14.
  6. Oczyszczamy jezdnie, a do powstałych otworów wbijamy kołek rozporowy 14x80. Układanie progu zwalniającego, dokręcanie progów zwalniających.

  7. Układanie progu zwalniającego, dokręcanie progów zwalniającychMontaż progów zwalniających kontynuujemy układając elementy na miejscu przeznaczenia ( zaleca się opcjalnie w celu zwiększenia wytrzymałości montażu umieścić ocynkowaną rurkę fi 3/4 w specjalnym wyżłobieniu progu zwalniającego od spodu montaż progów zwalniających przy pomocy specjalistycznych zestawów mocujących do progów zwalniających

  8. montaż progów zwalniających przy pomocy specjalistycznych zestawów mocujących do progów zwalniających
  9. Montaż progów zwalniających kontynuujemy umieszczając śruby montażowe wraz z podkładką ocynkowaną w otworze montażowym i dokręcając do podłoża kluczem elektrycznym nie "przekręcając" śrub montażowych.

  Ze względu na duże doświadczenie zalecamy skorzystać z naszych profesjonalnych usług montażowych, lub przynajmniej zastosować specjalnie zaprojektowane elementy montażowe dostępne w naszej ofercie.

  Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się też z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. - załącznik nr 4 oraz innymi przepisami dotyczącymi warunków technicznych stosowania elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Progi zwalniające należy oznaczyć odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego i dziennikiem ustaw nr 220 poz. 2181

  próg zwalniający zamontowany z zakłądzie produkcyjnymprogi zwalniające na osiedlachprogi zwalniające w galerii handlowejprogi zwalniające na wysokie obciążenie