Montaż znaków i tablic drogowych

  • Znaki drogowe najczęściej montowane są na ocynkowanych słupkach 2 calowych (grubość dobierana w ramach potrzeb). Słupki do znaków osadzone są na odpowiedniej głębokości, oraz zostają zabetonowane.
  • W celach poprawienia stabilności oraz zabezpieczenia przed wandalizmem, zostają odpowiednio zakotwione, a na szczycie zakładany jest kapturek, zabezpieczający przed zbieraniem się wody w słupku.
  •  Przed przystąpieniem do montażu należy pamiętać o paru istotnych szczegółach.

  • montaż znaków drogowych parking sklepuMontaż znaków i tablic drogowych rozpoczynamy od odpowiedniego doboru długości słupka.Dla przykładu w obszarach zabudowanych znaki drogowe powinny wisieć przynajmniej na wysokości 2 m (2,2 w przypadku chodników).
  • Dlatego dla przykładowego montażu znaku drogowego A11a (znak progu zwalniającego) w obszarze zabudowanym o wielkości średniej, długość słupka dobieramy następująco: 2m (wysokość od podłoża) + 0,9 (wysokość znaku drogowego średniego) + około 0,7 m (do wkopania i zabetonowania słupka) co daje sumarycznie 3,6 metra.

  • montaż dużej tablicy drogowej, montaż znakówMontaż znaków drogowych oczywiście możliwy jest też w zależności od potrzeb na istniejącej infrastrukturze, jak słupy oświetleniowe, przy zastosowaniu odpowiednich taśm do montaży znaków i uchwytów do znaków.

  • montaż znaku drogowego na parkingu, znakiMontaż znaków i tablic drogowych w zależności od wykorzystanej technologii, np. dla tablic podwójnie giętych, przykręcane są odpowiednie uchwyty uniwersalne na tylne zagięcie znaku drogowego, po czym zostają przykręcone do konstrukcji nośnej, której parametry powinny być dobrane do powierzchni montowanych znaków drogowych, oraz winny być odporne na warunki atmosferyczne oraz obciążenia związane z działaniem wiatru.

  • W przypadku montażu znaków i tablic drogowych samodzielnie należy zapoznać się z aktualnymi przepisami prawa dotyczącymi warunków i możliwości stosowania znaków drogowych, zwłaszcza takich jak rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w zał. do nr