Znak B-19: zakaz wjazdu pojazdów o określonym nacisku I generacja

Już od 68,88 zł 56,00 zł
W magazynie

Znak zakazuje ruchu pojazdów, których nacisk osi jest większy od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku.