Aktywne przejście dla pieszych z doświetleniem

Statystycznie ponad połowa zdarzeń z udziałem pieszych w Polsce miała miejsce w rejonie przejść dla pieszych, miejscach gdzie pieszy powinien być pod szczególną ochroną. Jest on najbardziej narażonym uczestnikiem ruchu a w starciu z pojazdami nie ma najmniejszych szans. Celem poprawy bezpieczeństwa tych uczestników ruchu i umożliwienie im bezpiecznego przekroczenia jezdni oraz częściej tworzymy tzw. bezpieczne przejścia dla pieszych. Jest to połączenie kilku urządzeń bezpieczeństwa ruchu w jedną spójną całość mająca ostrzegać i sygnalizować kierowcom potrzebę zachowania szczególnej ostrożności w rejonie jego zastosowania. Systemy takie w razie potrzeby możemy doposażyć w pługoodporne aktywne elementy odblaskowe PEO umieszczane przed samymi pasami. Podwyższone przejścia dla pieszych czy podświetlenie przejścia. Jednakże najważniejszym jego elementem zawsze jest pulsator do aktywnego znaku D-6. To właśnie zsynchronizowane aktywne znaki D-6 ostrzegą kierowców o obecności pieszych na przejściu.


 • Aktywne przejścia dla pieszych w mieście niwelują efekt przyzwyczajenia kierowców emitując sygnały świetlne podczas obecności pieszego na przejściu
 • Przejście dla pieszych z doświetleniem sprawdzi się na terenach pozamiejskich poprawiając bezpieczeństwo w warunkach ograniczonej widoczności
 • Podwyższone przejście to połączenie progu zwalniającego i przejścia dla pieszych wymusi znaczne zmniejszenie prędkości

 • Dlaczego warto zamontować?

  Coraz częściej w rejonach zatłoczonych aglomeracji kierowcy nabierają niebezpiecznego nawyku przyzwyczajenia i monotonni, które negatywnie wpływa na ich uwagę. Dlatego w celu niwelowania tego przyzwyczajenia przejścia dla pieszych zostają wyposażone w aktywne systemy sygnalizacji jak np. aktywny znak D-6, który w momencie wykrycia pieszego w rejonie przejścia dla pieszych lub na samych pasach aktywuje pulsatory po obu stronach drogi. Błyskające światła zwracają uwagę kierowców i informują ich, że na drodze jest pieszy. Aktywne znaki D-6 w celu maksymalizacji efektu ostrzegania powinny być wyposażone w czujniki obecności i włączać się wyłącznie w przypadku gdy pieszy korzysta z przejścia. Taka konfiguracja eliminuje u kierowców efekt przyzwyczajenia, który może wystąpić, gdy takie sygnalizatory są ustawione na ciągłe impulsy. Zestawy przejść z zasilaniem fotowoltaicznym możemy stosować w miejscach gdzie przejścia już istnieją a potrzebna jest szybka poprawa bezpieczeństwa. Aktywny znak D-6 zasilany fotowoltaicznie nie potrzebuje do montażu drogich remontów, nie wymagają doprowadzenia dodatkowego źródła zasilania. Dzięki czemu ich montaż jest niezwykle szybki i łatwy w wykonaniu, możliwy przeważnie na już istniejącej infrastrukturze.

  Aktywne przejście dla pieszych z doświetlania przejścia

  W rejonach pozamiejskich gdzie przejścia niejednokrotnie usytuowane są na długich prostych odcinkach, które na domiar złego nie posiadają oświetlenia mogą stać się miejscem szczególnie niebezpiecznym dla pieszych nocą. Lekarstwem na poprawę bezpieczeństwa w takim miejscu może okazać się aktywy znak D-6 z podświetlaniem przejścia, który nie tylko ostrzeże wizualnie za pomocą pulsatorów ale również, doświetli samo przejście dla pieszych dzięki czemu kierowcy będą widzieć ich odpowiednio wcześnie. Systemy te szczególnie sprawdzają się w trudnych warunkach, dzień zmrok, padający deszcz czy jesienna aura wpływa negatywnie na widoczność.

  Podwyższone przejście dla pieszych to idealne uzupełnienie systemu

  Systemy aktywnych przejść dla pieszych to urządzenia oznakowana i doświetlania przejścia mające na celu zasygnalizowanie obecności pieszego na samym przejściu i zwrócenie na niego szczególnej uwagi kierowców. Dodatkowym elementem tych systemów podnoszącym bezpieczeństwo i nie tylko w sygnalizują ale fizycznie wymuszają na kierowcach zmniejszenie prędkości są podniesione przejścia dla pieszych. Jest to rodzaj progów segmentowych z, których możemy budować wyniesione biało-czerwone przejścia dla pieszych znajdujące się na samym progu zwalniającym. Przejścia takie są wykonane z antypoślizgowej gumy w standardzie 45 SRT co dodatkowo pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo. Jest to doskonałe rozwiązanie, którego zastosowanie należy rozważyć w rejonach przejść o dużym natężeniu ruchu.


  Aktywne przejście dla pieszych cena